İade Edilebilen Durumların Anlatımı

Aşağıdaki durumlarda geri ödeme yapıyoruz…

Aşağıdaki sebeplerden herhangi birine bağlı olarak Rezervasyona Katılamamanız ve gerekli kanıtı sağlamış olmanız durumunda iade yapıyoruz.

 • Hastalık / Yaralanma
 • Önceden Var Olan Tıbbi Durum
 • Gebelik Komplikasyonu
 • Birinci Dereceden Akraba Ölümü
 • Toplu Taşıma Şirketi Kaynaklı Hata
 • Tarifeli Sefer Yapan Havayolu Kaynaklı Hata
 • Mekanik Arıza
 • Jüri Görevi
 • Mahkeme Celbi
 • Ev İle İlgili Acil Durum
 • Silahlı Kuvvetler ve Acil Servis Tarafından Göreve Çağrılma
 • Kötü Hava Koşulları
 • İş Sebebiyle Taşınma
 • Biletlerin Çalınması
 • Hükümet Tarafından Konulmuş Seyahat Yasağı
 • Sınav Tarihleri Değişiklikleri

Takdir yetkimize bağlı olarak diğer tüm acil durumları da kanıtlamanız şartıyla değerlendirebiliriz.

Covid-19…

COVID-19 salgını bizi, iade sebeplerimizin kapsamını artırmayı değerlendirmeye sevk etti. Aşağıdaki sebeplerden dolayı Katılamadığınız durumlarda iade yapabiliriz:

 1. Sizin veya Hane Halkınızdan birinin, Rezervasyondan hemen önceki 14 gün içerisinde COVID-19’a yakalanması halinde; pozitif bir test sonucu kanıtıyla desteklenmelidir.
 2. Birinci Dereceden Akrabalarınızdan Birinin, Rezervasyondan hemen önceki 28 gün içerisinde COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılması veya vefat etmesi; doktor raporu/ölüm belgesi ile desteklenmelidir.
 3. Rezervasyondan hemen önceki 14 gün içerisinde, önceden var olan tıbbi durumunuzdaki önemli bir değişikliğin, COVID-19’a maruz kalma riski nedeniyle bir doktorun Rezervasyona Katılmamanızı önermesine yol açtığı bir durumda.

COVID-19’a yakalama konusunda endişelendiğiniz veya pozitif bir COVID-19 testi olmadan kendi kendinizi izole ettiğiniz için Rezervasyonunuza katılmadığınız veya rezervasyonunuzun iptal edildiği durumlarda iade yapılmaz.

Bu iade sebepleri tamamen takdire bağlı değerlendirilir ve iade garantisi olarak kabul edilmemelidir.

** İade politikasını ve COVID-19 ile ilgili iade başvurularının dışında tutulan sebepleri anlamak için aşağıdaki tüm şartlar ve koşullara bakın.

İade Talebinde Bulunma

İade başvurunuz ve ödemeniz, İade Koşullarımızın karar mercii olarak görev yapan İade Ekibi tarafından ele alınacaktır.

İade başvurusunda bulunmak için, Rezervasyona Katılamayacağınızı anladığınız anda ve Rezervasyondan sonraki 60 gün boyunca, buradaki İade Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.

Rezervasyonunuz iptal edilmiş ya da ertelenmiş ise, seçeneklerinizi görüşmek üzere müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir; iletişim bilgileri için Rezervasyon onayınıza bakınız.

Genel İade Koşulları
 • Rezervasyona Katılmaya zamanında yetişmek için tüm düzenlemeleri yapmanız gerekmektedir.
 • Rezervasyon sırasında, iade talebine sebep olabilecek herhangi bir nedenden haberdar olmamanız gerekmektedir.
 • Herhangi bir iade talebini önlemek veya aza indirgemek için tüm makul önlemleri almalı veya makul alternatif düzenlemeler yapmalısınız.
 • Bu süreçte, diğer Ödeme Yapan Taraftan bir tazminat hakkının mevcut olduğu durumlarda iade yapmayacağız. Ör: Rezervasyonunuz iptal edilmiş ya da ertelenmiş ise.
 • Sizden, masrafları size ait olan destekleyici kanıt ve Rezervasyon onayının bir kopyasını sağlamanız istenecektir.
 • Maksimum iade değeri, Rezervasyonun toplam değerini veya kişi başına 5.000 İngiliz Sterlini ya da alternatif para birimi karşılığını aşmayacaktır.

 

Neyi iade edeceğiz? Neyi iade etmeyeceğiz? Gerekli Kanıt
Hastalık / Yaralanma

Sizin veya Birinci Dereceden Akrabalarınızdan birinin başına gelen bir Hastalık veya kazaya bağlı Yaralanma anlamına gelmektedir.

Geçerli bir İade Başvurusundaki Doktor faturasının da bedelini iade edeceğiz.

 

·      Hastalığın veya yaralanmanın detaylarını, meydana geldiği tarihi ve Rezervasyona Katılmanızı engellediğini onaylayan bir doktor faturası veya doktor raporu. (Doktor faturasının iadesi için makbuz gerekmektedir)

 

Önceden Var Olan Tıbbi Durum

Rezervasyonu yaptığınız sırada haberdar olduğunuz ve Rezervasyona Katılmanızı normal koşullarda engellemeyecek olan fiziksel veya zihinsel sağlık durumu anlamına gelmektedir.

·    Önceden var olan tıbbi durumunuzun normal koşullarda Rezervasyona Katılmanızı engellemesi durumunda. ·      Rezervasyon tarihinden daha eski tarihli bir doktor faturası veya doktor raporu. (Doktor faturasının iadesi için makbuz gerekmektedir)
Gebelik Komplikasyonu

Rezervasyonu yaptığınız sırada haberdar olmadığınız bir hamilelik komplikasyonu anlamına gelmektedir ve bu da Sizin Rezervasyona Katılamamanız ile sonuçlanmaktadır.

 

·       Normal Gebelik. ·     Rezervasyon tarihinden daha eski tarihli bir doktor faturası veya doktor raporu. (Doktor faturasının iadesi için makbuz gerekmektedir
Ölüm

izin veya etkinliğe sizinle beraber katılacak olması sebebiyle Gruptaki Birinci Dereceden Akrabalarınızdan birinin Rezervasyondan önce herhangi bir zamanda ölümü anlamına gelmektedir. (Rezervasyon tarihinden 4 hafta öncesine kadar)

 

·      Bir ölüm belgesi.
Toplu Taşıma Şirketi Kaynaklı Hata

Rezervasyon tarihinde veya öncesinde makul bir şekilde haberdar olamayacağınız, toplu taşıma ağında beklenmedik bir aksama veya arıza anlamına gelmektedir.

 

·      Herhangi bir Toplu Taşıma Şirketinin iflası durumunda. ·      Toplu taşımanın arıza veya aksama belgesinin bir kopyası. (Bu normal koşullarda taşıma şirketinin web sitesinden edinilebilmektedir).
Tarifeli Sefer Yapan Havayolu Kaynaklı Hata

Rezervasyon tarihinden önce haberdar olmadığınız ve Rezervasyonunuza Katılmanızı engelleyen, uçuş(ların) iptali anlamına gelmektedir.

 

·      Uçuşunuz Rezervasyonunuz ise; ve iptal edilmiş veya ertelenmiş ise; ve Havayolu şirketinden veya diğer Ödeme Yapan Taraftan tazminat alma hakkınız var ise.

·    Rezervasyon tarihinden önce aksaklıktan haberdar olmuşsanız, makul ve uygun alternatif seyahat düzenlemeleri yapmamışsanız.

·      Herhangi bir Taşıma sağlayıcısının iflası durumunda.

·      Katılmak için uçuşunuzu rezerve ettiğiniz amaç veya sebep değiştirilmiş veya iptal edilmiş ise.

·      Uçak biletinizin bir kopyası ve havayolu şirketinin iptal belgesi.
Mekanik Arıza

Rezervasyondan önceki 24 saat içerisinde sizi Rezervasyona götürecek olan bir aracın mekanik arızası, kaza yapması, yanması veya çalınması anlamına gelmektedir.

 

·      Rezervasyona doğru gitmek için yeterli süre ayırmamışsanız.

·       Rezervasyona Katılmak için makul olan alternatif düzenlemeler yapmamışsanız.

·      Arızalarda – Arıza tamir servisinizden, servisten yardım talep ettiğinize dair bir belgenin kopyası.

·      Polis veya ilgili trafik yetkilisinden alınan bir vaka numarası veya raporu.

Jüri Görevi

Rezervasyon yaptığınız sırada haberdar olmadığınız, Rezervasyon tarihinde Jüri Görevi yapmak üzere çağrılmanız anlamına gelmektedir.

 

·      Jüri Görevi istenilen mektubun bir kopyası.
Mahkeme Celbi

Rezervasyon yaptığınız sırada haberdar olmadığınız, Rezervasyon tarihinde mahkeme duruşmalarında tanık olarak bulunmak üzere mahkemeye çağrılmanız anlamına gelmektedir.

 

·    Ceza Davalarında Sanık olarak adlandırıldığınız ya da Ceza Davalarında konu olduğunuz herhangi bir Mahkeme Celbi. ·      Mahkeme Celbinin bir kopyası.
Ev İle İlgili Acil Durum

Rezervasyon yaptığınız sırada haberdar olmadığınız, Rezervasyondan hemen 48 saat öncesine kadar evinizde gerçekleşen Hırsızlık, Yangın, Kötü Niyetle Verilen Zarar veya Su Baskını anlamına gelmektedir.

 

·      Hırsızlık, Su Baskını, Kötü Niyetle Verilen Zarar durumlarında – Polis referans numarası veya konut sigortası yaptırdığınız şirketinize bir talepte bulunduğunuza dair bir kanıt.

·      Yangın durumunda – İtfaiye ve/veya polisten alınan bir rapor.

 

Silahlı Kuvvetler ve Acil Servis Tarafından Göreve Geri Çağrılma

Silahlı Kuvvetlerin, İhtiyat Kuvvetlerinin veya Acil Servisin bir üyesi olan SizinRezervasyon tarihinde çalışmak üzere geri çağrılmanız veya yurtdışına gönderilmeniz ve Rezervasyona Katılamayacağınız anlamına gelmektedir.

 

·    Rezervasyonu yapmadan önce, Rezervasyon tarihinde belirlenmiş bir işinizin olduğundan haberdar olmanız veya Rezervasyon gününe iş ayarlamış olmanız durumunda.

·      Rezervasyon tarihi için, kabul edilmemiş olan bir yıllık izin talebinde bulunmanız durumunda.

·      Komutanınızdan veya Bölüm Müdürünüzden, işe veya göreve çağrıldığınızı ve bunun sizin esas çalışma programınızda olmadığını doğrulamak için alınan bir belge.
Kötü Hava Koşulları

Bir Resmi Dairenin, seyahat etmeme uyarıları yayınladığı hava durumu anlamına gelmektedir ve bu sizin Rezervasyona Katılmanızı tamamen engellemektedir.

 

·      Resmi Dairenin seyahat etmeme uyarısı yayınlamadığı kötü hava koşulları. ·      Resmi Dairenin seyahat etmeme uyarısının bir kopyası.

·      İlgili güzergahların kapatıldığının kanıtı.

İş Sebebiyle Taşınma

İşvereniniz tarafından size dayatılan ve Rezervasyon tarihinde tarafınızca bilinmeyen adres taşıma zorunluluğu anlamına gelmektedir.

Taşınma geçici veya kalıcı olabilir. Rezervasyon tarihinde yaşadığınız ev adresinize 100 milden daha uzakta olmalıdır.

·    İş toplantılarına ve iş seyahatlerine katılmak.

·    İş sebebiyle geçici olarak taşınma, en az 3 aylık bir süre için olmalıdır.

·    Mevcut işvereninizden alınan ve taşınmayı onaylayan bir mektup.
Bilet(ler)in Çalınması

Yenisiyle değiştirilemeyecek olan somut Rezervasyon biletinin, Rezervasyondan 24 saat önce çalınması anlamına gelmektedir.

 

·      Biletlerin Rezervasyondan önce veya Rezervasyon gününde yenisiyle değiştirilebileceği durumda. ·    Hırsızlığı kanıtlamak için bir polis raporu veya suç numarası.

·    Rezervasyon acentesinden alınan ve biletleri yenisiyle değiştiremeyeceklerini/yeniden çıkaramayacaklarını onaylayan bir e-posta.

Hükümet Tarafından Konulmuş Seyahat Yasağı

İkamet ettiğiniz ülkenin hükümeti veya seyahat ettiğiniz ülke tarafından, Rezervasyondan önceki 7 gün içinde yayınlanan bir toplu seyahat yasağı nedeniyle Rezervasyona katılamayacağınız anlamına gelir.

 

 

·      Hükümetinizin bir seyahat etmeme tavsiyesi veya uyarısı yayınladığı fakat Rezervasyonun bulunduğu ülkeye seyahat yasağı ilan etmediği durumda.

·      Hükümetinizin, kendi ülkenizde Rezervasyonun bulunduğu bölge, ilçe, il veya eyaleti etkileyen bir şehirlerarası seyahat yasağı veya sokağa çıkma yasağı ilan ettiği durumda.

·      Hükümetin ilan ettiği seyahat yasağı halihazırda yürürlükteyken Rezervasyon yaptığınız durumda.

· Rezervasyon yapıldığında, Rezervasyonunuza Katılmanızı engelleyecek olan herhangi bir ulusal veya uluslararası kurum veya ajansın, Bulaşıcı Hastalık salgını sebebiyle bir seyahat yasağı, tavsiyesi, uyarısı yayınladığı veya insanların hareket etmesine kısıtlama koyduğu durumda.

·      Vizeniz alınmamış ya da reddedilmiş ise.

·      Rezervasyonunuz iptal edilmiş veya ertelenmişse ve diğer Ödeme Yapan Taraftan iade, kredi veya kupon alma hakkınız var ise.

·      Rezervasyonunuz ertelenmiş veya başka bir tarihe alınmış ise, başka bir tarihe alınan Rezervasyon tarihinde Katılmamak için bir sebebiniz olduğunu kanıtladığınız sürece iade yapılabilecektir.

·      Devletinizin resmi web sitesinden, Rezervasyonun bulunduğu ülke veya bölgeye koyulmuş seyahat yasağını onaylayan kanıt.
Sınav Tarihleri Değişiklikleri

Rezervasyon gün(ler)ine kaydedildiğiniz, bir kursun sınav tarihinin beklenmedik değişikliği anlamına gelir.

 

·      Daha önce sınavda başarısız olduğunuz ve sınava tekrar girmeniz gerektiği durumda. ·      Sınavın yapıldığı kurumdan, okuldan, kolejden, üniversiteden alınan ve tarih değişikliğini onaylayan belgenin bir kopyası.
Acil Durumlar 

Tamamen kontrolünüz dışında olan ve sizin hatanız olmayan, beklenmedik bir durum anlamına gelmektedir.

İade kararı tamamen İade Ekibimizin takdirindedir.

Bu durumları dikkate alacağız ve bununla beraber herhangi bir şekilde iade yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

 

·      İade Ekibimizin, iade için geçerli sebepler listesine dahil edilmemesi kanaatine vardığı her şey. ·      Acil durumları doğrulamak için İade Ekibimiz tarafından istenen herhangi bir kanıt.
İadelerin yapılmayacağı belirli nedenler: 

Aşağıdakilerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bir Rezervasyona Katılmama durumunda para iadesi yapmıyoruz:

 • Karantinaya veya insanların hareket etmesinin kısıtlanmasına sebebiyet veren bulaşıcı hastalık, COVID-19 dahil;
 • Var olan veya öngörülen: savaş, savaş durumu, halk hareketleri ve benzerleri; hapis cezası, ülkesine iade etme, sınır dışı etme ve benzerleri; zehirli biyolojik malzemeler, radyoaktivite ve benzerleri; siber saldırılar; kamu haczi ve benzerleri;
 • Herhangi bir kanuna uymamak;
 • Cook Adaları, Küba, Gazze Şeridi, İran, Kuzey Kore, Nijerya veya Suriye’den gelen herhangi bir Rezervasyon;
 • Birleşmiş Milletlerin resmi kararları altında herhangi bir yaptırım, yasak veya sınırlamayla veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları veya kararlarıyla karşı karşıya kalınan durumlarda;

Tanımlar

Aşağıdaki sözcükler veya ifadeler, bu belgede koyu renkle yazılmış olarak bulundukları her yerde aşağıda gösterilen anlamlara sahiptirler.

Biz/Bizi/Bizim – Biz, Rezervasyonu yaptırdığınız Rezervasyon acentesiyiz.
Siz/Sizin/Kendiniz – Yalnız başına ya da bir grubun parçası olarak Bizimle Rezervasyon yapmış olan kişi.
Silahlı Kuvvetler – Deniz Kuvvetleri, Bahriye, Ordu veya Hava Kuvvetleri.
Katılmak – iştirak etmek, müdahil olmak, kullanmak veya orada bulunmak.
RezervasyonSizin tarafınızdan Bizimle yapılmış olan, önceden planlanmış ve önceden yer ayırtılmış hizmet(ler)/etkinlik(ler)/uçuş(lar)/bilet(ler).
Bulaşıcı Hastalık – enfekte bir kişiden veya canlı türünden, elverişli bir konağa doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabilen herhangi bir hastalık anlamına gelmektedir.
Doktor – Geçerli bir kurum tarafından kayıtlanmış ve lisans verilmiş olan uzman tıp doktoru. “Doktor” Siz veya Sizin ailenizin bir üyesi olamaz.
Acil Servisler – Polis, İtfaiye ve Kurtarma Servisi veya diğer Acil Servisler.
Birinci dereceden akraba – Kocanız, karınız, partneriniz, hemcins partneriniz, ebeveyniniz, çocuğunuz, erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz, büyükanneniz veya büyükbabanız.
Hane Halkı – Sizinle aynı evde yaşayan herhangi bir kişi, aile veya diğerleri (Rezervasyondan önceki 2 ay içerisinde bir tarihten olan bir banka hesap özeti, resmi iletişim veya hizmet faturası içeren kanıt istenecektir).
Ödeme Yapan Taraf – İade alma hakkınız olan Size, verdiği hizmetin kusurlu olmasından dolayı tazminat ödemeye yasal yükümlülüğü olan herhangi bir kuruluş veya kurum.
İade Ekibi – İade şartlarımız kapsamındaki tüm iade başvurularının karar mercii olarak Bizim adımıza hareket eden idari ekibimiz.

 

ÖNEMLİ Bu belgenin İngilizceden yapılmış olan herhangi bir çevirisi, sadece destek ve bilgi amaçlıdır.

Bir İade Başvurusu durumunda, anlaşma esası İngilizce versiyonuna dayanacaktır.

Bu belge her yönüyle İngiliz yasalarına ve İngiliz mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

Bu bir sigorta poliçesi değildir. İade Edilebilir Rezervasyon; satış ve ticarete ilişkin standart Şart ve Koşullarımızın zorunlu olmayan bir ekidir ve bu belgede özetlenmiş olan belirli tanımlanmış durumlarda iade alma hakkı sağlamaktadır.

v3.8 extended