Voowaarden voor terugbetaling voor leden

Wij zullen Je een terugbetaling voor elke ongebruikte boeking, indien een van de omstandigheden zoals benoemd in dit document, van toepassing is en je daardoor de geboekte reis niet kan maken. Je dient hiervoor een verzoek tot terugbetaling te hebben gedaan, en de informatie hebben verstrekt die nodig is om de terugbetaling af te handelen. Zie onderstaande tabel voor gedetailleerde voorwaarden.

DIT IS GEEN VERZEKERINGSPOLIS. Terugbetalingsbescherming is een optionele uitbreiding van Onze standaard algemene voorwaarden en biedt recht op terugbetaling in bepaalde gedefinieerde omstandigheden zoals in de onderstaande tabel wordt beschreven.

Jouw restitutieaanvraag en betaling worden in onze naam afgehandeld door ‘Refund Protect’, die fungeert als beheerder van de door ons verstrekte ‘Refund Protection’ extensie voor terugbetaling.

Definities
Hieronder worden een aantal zinnen en woorden, die terugkomen in onderstaande tabel, toegelicht.  Het doel van deze sectie is om duidelijk de termen te definiëren die worden gebruikt in de secties “Wanneer betalen wij terug?” En “Wanneer betalen wij niet terug?” van dit document.

Wij/Ons/Onze – Wij zijn de boekingsagent bij wie Je de boeking hebt  gemaakt.

Je/ jouw/ jezelf – Een persoon die alleen of als onderdeel van een groep bij Ons heeft geboekt.

Slecht weer – Weer dat ernstig of gevaarlijk genoeg is voor een overheidsinstantie om waarschuwingen te geven om niet te reizen, en waardoor Je het geboekte evenement niet kan bijwonen of bereiken.

Strijdkrachten – Hieronder vallen de volgende diensten: Marine, Landmacht, Leger of Luchtmacht.

Boeking/ Geboekte Evenement – De vooraf geplande en vooraf geboekte service(s)/evenement(en)/ticket(s) inclusief reserverings- en servicekosten die door  

Overdraagbare ziekte – Hieronder valt elke ziekte die kan worden overgedragen van een geinfecteerde persoon of soort naar iets of iemand die vatbaar is. Hieronder valt zowel directe als indirecte overdracht van een ziekte.

Arts – Een gekwalificeerde arts die is geregistreerd en een vergunning heeft bij een erkende beroepsorganisatie. Je of iemand uit jouw Directe Familie kan niet de behandelend Arts zijn.

Noodsituaties – Een onvoorziene omstandigheid volledig buiten jouw controle en buiten jouw schuld.

Hulpdiensten – De politie, brandweer of andere hulpdiensten .

Ziekte – Een fysieke of mentale aandoening bevestigd door een dokter of arts die verhindert dat je het Geboekte Evenement kan bijwonen.

Direct gezin – Je man, vrouw, partner, wettelijk partner, ouder, kind, broer, zus, grootmoeder of grootvader.

Letsel – Een door een Arts bevestigd lichamelijk letsel dat verhindert dat je het Geboekte Evenement kan bijwonen.

Normale zwangerschap – Symptomen die normaal gesproken gepaard gaan met zwangerschap (inclusief meerlingzwangerschap) en die over het algemeen van ondergeschikte en/of tijdelijke aard zijn (bijv. Ochtendmisselijkheid, vermoeidheid enz.) die geen medisch gevaar voor moeder of baby vormen.

Reeds bestaande medische toestand – Een verwonding of waar je het bestaan al van wist op het moment dat de boeking werd gemaakt.

Zwangerschapscomplicatie – Een andere complicatie van de zwangerschap dan de Normale Zwangerschap waarvan je op het moment van de Boeking niet op de hoogte was en die ertoe leidt dat je het Geboekte Evenement niet kunt bezoeken of eraan kunt deelnemen.

Betalende partij – elke organisatie of instantie die wettelijk aansprakelijk is voor het betalen van een vergoeding voor het falen van de dienst waar je op grond van de vervoersvoorwaarden recht op hebt.

Refund Protect – Een handelsstijl van Event Protect Limited die voor ons optreedt als beheerder van alle restitutieaanvragen die door onze reserveringshouders zijn ingediend onder onze voorwaarden voor restitutiebescherming

Wanneer betalen wij terug? Wanneer betalen wij niet terug? Vereist bewijs
Ziekte/ letsel

Betekent een Ziekte of door een ongeluk veroorzaakte Letsel van jezelf of een lid van je Directe Familie. We zullen ook de eventuele kosten terugbetalen voor de verklaring van de Arts.

 • Wanneer Je geen bewijs in de vorm van een Doktersverklaring of Medisch Document kunt aanleveren met bewijs van de Ziekte of het Letsel.
 • Wanneer een nationaal of internationaal orgaan of agentschap een reisverbod, advies, waarschuwing of beperking van het verkeer van personen als gevolg van het uitbreken van een overdraagbare ziekte heeft opgelegd of uitgegeven.
 • Doktersverklaring of medisch attest waaruit blijkt dat de ziekte of verwonding plaatsvond vóór de datum van het Geboekte Evenement.
Reeds bestaande medische aandoening

Betekent een reeds bestaande medische aandoening die je kende op het moment dat je de Boeking maakte en die je normaal gesproken niet uitsluit van deelname en gebruik van de Boeking.

 • Waar met gebruik van openbaar beschikbare informatie betreffende jouw reeds bestaande medische toestand je normaal gesproken uitgesloten zou worden van deelname aan of het bijwonen van het Geboekte Evenement.
 • Wanneer je voorafgaand aan de boeking door een Arts of medische professional bent geïnformeerd dat je niet kan deelnemen aan het Geboekte Evenement.
 • Doktersverklaring of medisch attest van vóór de datum van het Geboekte Evenement
Zwangerschapcomplicatie

Betekent een complicatie van de zwangerschap waarvan je op het moment van de Boeking niet op de hoogte was en die ertoe leidt dat je het Geboekte Evenement niet kunt bezoeken of eraan kunt deelnemen.

 • Bij Normale Zwangerschap
 • Als Je voorafgaand aan de boeking advies hebt gekregen van een Arts of een medische professional dat je het Geboekte Evenement niet moet bezoeken of eraan deelnemen.
 • Doktersverklaring of medisch attest
Overlijden

Betekent jouw overlijden op elk moment voorafgaand aan het Geboekte Evenement of het overlijden van een Direct Familielid of een of meer personen in de Groep waar u samen het evenement mee zou bezoeken tot 4 weken voorafgaand aan de datum van het Geboekte Evenement.

 • Het overlijden van een persoon die geen Direct Familielid is of een of meer personen die geen deel uitmaken van de Groep waarmee je het Geboekte Evenement geboekt heeft.
 • Een overlijdensakte.
Verstoring openbaar vervoer

Betekent onverwachte verstoring of uitval van het openbaarvervoersnetwerk waarvan je redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn vóór de datum van het Geboekte Evenement.

 • Als je eerder op de hoogte was van de verstoring van het openbaarversvoernetwerk vóór de datum van het Geboekte Evenement en geen redelijke geschikt alternatief reisarrangementen hebt gemaakt om het Geboekte Evenement bij te wonen.
 • Als er een financieel falen van een Openbaarvervoersbedrijf is.
 • Betalende partij – elke organisatie of instantie die wettelijk aansprakelijk is om een vergoeding te betalen voor het falen van de dienst tegen wie je op grond van de vervoersvoorwaarden recht op heeft.
 • Een kopie van de kennisgeving van storing of verstoring van het openbaar vervoer. (Dit kan normaal worden verkregen via de website van het transportbedrijf).
Geplande luchtvaartstoring

Betekent de annulering van vlucht (en) waarvan u zich niet bewust was vóór de datum van het Geboekte Evenement.

 • Als eerder op de hoogte was van de verstoring van de luchtvaartstoring vóór de datum van het Geboekte Evenement en geen redelijke geschikt alternatief reisarrangementen hebt gemaakt om het Geboekte Evenement bij te wonen.
 • Als er een financieel falen van een luchtvaartmaatschappij is.
 • Betalende partij – elke organisatie of instantie die wettelijk aansprakelijk is om een vergoeding te betalen voor het falen van de dienst tegen wie op grond van de vervoersvoorwaarden recht op heeft.
 • Een kopie van je vliegticket en kennisgeving van annulering door de luchtvaartmaatschappij.
Mechanische storing

Betekent in de 24 uur voorafgaand aan het Geboekte Evenement een mechanische storing, ongeval, brand of diefstal van een voertuig dat u naar het Geboekte Evenement zou brengen

 • Als je niet voldoende tijd hebt om naar het geboekte evenement te reizen.
 • Als je geen redelijke alternatieve regelingen hebt getroffen om het geboekte evenement bij te wonen.
 • Als er een mechanische storing, ongeval, brand of diefstal is van het voertuig dat je naar het evenement brengt meer dan 24 uur voorafgaand aan het geboekte evenement.
 • Pechhulp – kopie van de oproepnotitie van je pechherstelservice (bijvoorbeeld de ANWB).
 • Ongeval – Een ongevalsrapport van de politie of relevante verkeersinstantie.
 • Brand – Een rapport van de brandweer en/ of de politie.
 • Diefstal – Een aangifte met een referentienummer van de politie en bewijs van het indienen van een claim bij je autoverzekeringsmaatschappij
Jurydienst

Betekent een dagvaarding voor u om de Jury Service bij te wonen die plaatsvindt op de datum van het Geboekte Evenement waarvan op het moment van Boeken niet op de hoogte was.

 • Als u op de hoogte was van de dagvaarding voor jurydienst voordat u de Boeking maakte.
 • Een kopie van de brief/ dagvaarding ‘Jury Service’ vereist.
Dagvaarding

Betekent dat u wordt opgeroepen om als getuige te verschijnen in gerechtelijke procedures op de dag van het Geboekte Evenement waarvan u niet op de hoogte was tijdens het moment van Boeken.

 • Als u op de hoogte was van de datum van de dagvaarding voordat u de Boeking maakte.
 • Elke dagvaarding waarin u een benoemde verdachte bent in een strafprocedure of waar u het onderwerp bent van een strafprocedure.
 • Een kopie van de dagvaarding.
Noodgeval Thuis

Betekent een inbraak, brand, vandalisme schade of overstroming in jouw privéwoning tot 48 uur onmiddellijk voor het Geboekte Evenement.

 • Als het noodgeval thuis meer dan 48 uur voorafgaand aan het Geboekte Evenement was.
 • Als u op de hoogte was van het huiselijk noodgeval voordat u de Boeking maakte.
 • Inbraak, overstroming of schade – Een aangifte met een referentienummer van de politie of bewijs van het indienen van een claim bij je verzekeringsmaatschappij.
 • Brand – Een melding van de brandweer en / of politie.
Militaire dienst & noodgeval diensten

Betekent dat je als lid van de strijdkrachten, reserve strijdkrachten of hulpdiensten wordt teruggeroepen om te werken of te werken op de datum van het geboekte evenement of in het buitenland wordt geplaatst en als gevolg hiervan niet kunt deelnemen aan het Geboekte Evenement.

 • Je was op de hoogte van of had een geplande dienst op de datum van het Geboekte Evenement, voorafgaand aan het maken van de Boeking.
 • Je hebt een mislukt verzoek om jaarlijks verlof ingediend voor de datum van het Geboekte Evenement.
 • Je bent minder dan 175 km verwijderd van je huidige thuisadres.
 • Een bericht van de bevelvoerend officier of lijnmanager waarin wordt bevestigd dat u in dienst of dienst wordt geroepen en dat dit niet je oorspronkelijk geplande dienst (en) was.
Slecht weer

Betekent het weer waarbij een overheidsinstantie waarschuwingen heeft gegeven om niet te reizen, waardoor je niet kunt reizen naar of aanwezig kunt zijn bij het Geboekte Evenement.

 • Slecht weer zonder waarschuwingen van een overheidsinstantie om niet te reizen.
 • Een kopie van de reiswaarschuwing van het overheidsorgaan.
 • Bevestiging van de relevante wegafsluitingen.
Verplaatst voor werk

Betekent een verplichte verplaatsing van werk of verhuizing die door jouw werkgever aan je is opgelegd, onbekend bij je op de datum van Boeking. De verplaatsing kan tijdelijk of permanent zijn en moet meer dan 175 km verwijderd zijn van je thuisadres op het moment van boeken.

 • Waar de verhuizing of nieuwe baan minder dan 175 km van je huidige woonplaats is.
 • Aanwezigheid op zakelijke bijeenkomsten en zakenreizen.
 • Een brief van de huidige werkgever die de verhuizing bevestigt.
Diefstal van ticket (s)

Betekent de diefstal van een fysiek ticket voor het geboekte evenement binnen 24 uur voorafgaand aan het Geboekte Evenement, die niet kan worden vervangen door het ticketbedrijf/ de organisator van het evenement.

 • Waar tickets voorafgaand aan het Geboekte Evenement of op de dag via de kassa/ informatiebalie kunnen worden vervangen door het ticketbedrijf/ evenement.
 • Een politierapport of aangiftenummer om de diefstal van de tickets te bevestigen.
 • Een e-mail van het ticketbedrijf/ organisator van het evenement/ waarin wordt bevestigd dat ze de tickets niet kunnen vervangen/ opnieuw uitgeven.
Reisverbod van de overheid

Betekent dat de regering van je woonland een openbaar reisverbod uitgeeft naar het land of gebied waar het Geboekte Evenement gepland staat plaats te vinden in de voorafgaande 7 dagen vóór het evenement

 • Waar je regering een reiswaarschuwing heeft afgegeven maar reizen naar het land of gebied waar het Geboekte Evenement zich bevindt, niet heeft verboden.
 • Waar je de Boeking heeft gemaakt nadat het verbod op reizen door de overheid al van kracht was.
 • Wanneer een nationaal of internationaal orgaan of agentschap een reisverbod, advies, waarschuwing of beperking van het verkeer van personen als gevolg van het uitbreken van een overdraagbare ziekte heeft opgelegd of uitgegeven.
 • Bewijs van de website van je nationale overheid die het reisverbod bevestigt naar het land of gebied waar het geboekte evenement zich bevindt.
Ontslag

Betekent dat je onverwacht  wordt ontslagen door jouw werkgever.

 • Waar het ontslag vrijwillig was.
 • Waar je wordt ontslagen.
 • Een brief van verplicht ontslag van jouw werkgever.
Wijzigingen examendata

Betekent de onvoorziene wijziging van de datum van een examen voor een cursus waarop je bent geregistreerd op de dag (en) van het Geboekte Evenement.

 • Waar je eerder niet slaagde voor het examen en een herexamen moet volgen.
 • Waar de wijziging van de datum van het onderzoek je bekend was voordat je de Boeking maakte.
 • Waar je persoonlijk om een wijziging van de examendatum hebt gevraagd
 • Een kopie van een kennisgeving van de exameninstantie, school, hogeschool, universiteit waaruit blijkt dat de datum van het examen is gewijzigd.
Noodsituaties

Betekent een onvoorziene omstandigheid volledig buiten jouw controle en buiten jouw schuld. De beslissing om terug te betalen is geheel ter beoordeling van Refund Protect. Ze zullen deze omstandigheden in overweging nemen en hebben geen enkele verplichting om een terugbetaling te geven.

 • Alles wat Refund Protect beschouwt, is niet bedoeld als onderdeel van dit document
 • Alle door Refund Protect gevraagde bewijzen om de noodsituaties te verifiëren.

Algemene voorwaarden voor terugbetaling

 • Je moet alle nodige regelingen treffen om op tijd bij het evenement aan te komen.
 • Je mag Je niet bewust zijn van enig feit, kwestie of omstandigheid op het moment dat Boekingreserveringsbescherming is geselecteerd, die aanleiding kan geven tot een verzoek om terugbetaling.
 • Je moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een verzoek om terugbetaling te voorkomen of te verminderen.
 • Tenzij Wij anders overeenkomen: i) de taal van dit document en alle communicatie die daarop betrekking heeft, is Nederlands; en ii) alle aspecten van het contract, inclusief onderhandeling en uitvoering, zijn onderworpen aan het Engelse recht en de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
 • Je wordt gevraagd om op eigen kosten de ondersteunende bewijzen te leveren die zijn vermeld tegen de reden voor terugbetaling in de bovenstaande tabel.

Een terugbetaling aanvragen – Je moet inloggen op https://refunds.refundprotect.co en het aanvraagformulier voor terugbetaling invullen en versturen, zo snel mogelijk nadat je op de hoogte bent van omstandigheden die kunnen leiden tot een verzoek tot terugbetaling. Dit dient zo snel mogelijk te worden gedaan, maar niet later dan 60 dagen na het Geboekte Evenement

BELANGRIJK Elke vertaling van dit document vanuit het Engels is er alleen voor informatieve doeleinden. Ten tijde van een terugbetaal verzoek is de Engelse versie leidend. Deze kunt u hier vinden www.refundprotect.co/member-wording of vraag ten alle tijde bij ons een kopie aan.