Restitutie bepalingen

We bieden restitutie indien…

U de boeking om een van de onderstaande redenen niet kunt bijwonen en u het vereiste bewijs geleverd heeft.

 • Ziekte/ letsel
 • Reeds bestaande medische aandoening
 • Zwangerschapscomplicatie
 • Overlijden van directe familie
 • Storing in het openbaar vervoer
 • Fout van geplande luchtvaartmaatschappij
 • Mechanische storing
 • Jurydienst
 • Dagvaarding
 • Noodgeval thuis
 • Oproepactie strijdkrachten en hulpdiensten
 • Slecht weer
 • Verplaatsing voor werk
 • Diefstal van tickets
 • Reisverbod van de overheid
 • Wijzigingen in examendata

We kunnen naar eigen goeddunken ook andere noodsituaties overwegen en het kan zijn dat u deze omstandigheden moet aantonen.

 

Een restitutie aanvragen

Uw restitutieaanvraag en betaling worden afgehandeld door het restitutie-team dat optreedt als beheerder van onze Restitutie-voorwaarden.

Om een terugbetaling aan te vragen, moet u het aanvraagformulier voor terugbetaling hier invullen zodra u weet dat u de boeking niet kunt bijwonen, en tot 60 dagen na de boeking.

Als uw boeking geannuleerd of uitgesteld wordt, dient u contact op te nemen met onze klantenservice om uw opties te bespreken; zie Uw boekingsbevestiging voor contactgegevens.

 

Algemene terugbetalingsvoorwaarden
 • We betalen geen restitutie voor het niet bijwonen van een boeking die direct of indirect verband houdt met overdraagbare ziekten, inclusief Covid-19.
 • U moet alle regelingen treffen om op tijd aan te komen om de boeking bij te wonen.
 • Op het moment van boeken mag u geen reden kennen die kan leiden tot een restitutieverzoek.
 • U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen of redelijke alternatieve regelingen treffen om elk restitutieverzoek te voorkomen of te verminderen.
 • We betalen geen restitutie via dit proces als er een bestaand recht op compensatie van een andere betalende partij bestaat, bijv. als uw boeking wordt geannuleerd of uitgesteld.
 • U wordt gevraagd om op eigen kosten ondersteunend bewijs en een kopie van de boekingsbevestiging te leveren.
 • De maximale restitutiewaarde is niet hoger dan de totale waarde van de boeking, of €5.000 euro, of het equivalent in een andere valuta, per persoon.

 

Wat vergoeden we? Wat vergoeden we niet? Bewijs vereist
Ziekte/ letsel

betekent een ziekte of onopzettelijk letsel voor u of een lid van uw directe familie. We zullen ook de kosten van de doktersverklaring op een geldige aanvraag tot terugbetaling vergoeden.

·       Een doktersbriefje of medisch certificaat waarin de details van de ziekte of verwonding worden bevestigd, de datum waarop het zich heeft voorgedaan en dat u belette de boeking bij te wonen. (Ontvangstbewijs vereist voor terugbetaling van doktersbriefje)
Reeds bestaande medische aandoening

betekent een lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand waarvan u op de hoogte was op het moment dat u de boeking maakte en die u normaal gesproken niet belet de boeking bij te wonen.

·       Waar richtlijnen voor uw reeds bestaande medische aandoening u normaal gesproken beletten de boeking bij te wonen. ·       Een doktersbriefje of medisch attest gedateerd vóór de datum van de boeking. (Ontvangstbewijs vereist voor terugbetaling van doktersbriefje)
Zwangerschapscomplicatie

betekent een complicatie van de zwangerschap waarvan u op het moment van de boeking niet op de hoogte was en die ertoe leidt dat u de boeking niet kunt bijwonen.

·       Gewone zwangerschap. ·       Een doktersbriefje of medisch attest gedateerd vóór de datum van de boeking. (Ontvangstbewijs voor doktersbriefje vereist voor terugbetaling)
Overlijden

betekent uw overlijden op enig moment voorafgaand aan de boeking of het overlijden van een direct familielid of een of meer personen in de groep als gevolg van het bijwonen van het evenement met u, tot 4 weken voorafgaand aan de datum van de boeking.

·       Een overlijdensakte.
Storing in het openbaar Vervoer
betekent onverwachte verstoring of storing van het openbaar vervoer waarvan u redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn geweest op of voor de datum van de Boeking.
·       Als er een financiële storing is van het openbaar vervoer. ·       Een kopie van de melding van storing of verstoring van het openbaar vervoer. (Dit kan normaal gesproken worden verkregen via de website van het transportbedrijf).
Fout van de geplande luchtvaartmaatschappij

betekent annulering van vlucht(en) waarvan u niet op de hoogte was vóór de datum van de boeking, waardoor u uw boeking niet kunt bijwonen.

·       Als uw vlucht uw boeking is en deze is geannuleerd of uitgesteld, en u hebt recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij of een andere betalende partij.

·       Als u op de hoogte was van de verstoring vóór de datum van de boeking en geen redelijke geschikte alternatieve reisarrangementen hebt getroffen.

·       Als er een financiële storing is van een transportaanbieder.

·       Als het doel of de reden waarvoor u uw vlucht hebt geboekt om bij te wonen is gewijzigd of geannuleerd.

·       Een kopie van uw vliegticket en kennisgeving van annulering door de luchtvaartmaatschappij.
Mechanische storing

betekent in de 24 uur voorafgaand aan de Boeking, een mechanische storing, ongeval, brand of diefstal van een voertuig dat u naar de Boeking brengt.

·       Als u niet voldoende tijd heeft gelaten om naar de boeking te reizen.

·       Als u geen redelijke alternatieve regelingen heeft getroffen om de boeking bij te wonen.

·       Pech onderweg – Een kopie van de oproepnota van uw pechhulpdienst.

·       Een incidentnummer of rapport van de politie of relevante verkeersautoriteit.

Jurydienst

betekent een dagvaarding voor u om de jurydienst bij te wonen op de datum van de boeking waarvan u niet op de hoogte was ten tijde van het maken van de boeking.

·       Een kopie van de brief die Jurydienst vereist.
Dagvaarding

betekent dat u wordt opgeroepen om als getuige te verschijnen in een gerechtelijke procedure op de dag van de boeking waarvan u niet op de hoogte was van het tijdstip van boeking.

·       Elke dagvaarding waarbij u een met naam genoemde verdachte bent in een strafrechtelijke procedure of waarbij u het onderwerp bent van een strafrechtelijke procedure. ·       Een kopie van de dagvaarding.
Noodgeval thuis

betekent een inbraak, brand, opzettelijke schade of overstroming in uw privéwoning tot 48 uur onmiddellijk voorafgaand aan de boeking, waarvan u niet op de hoogte was van het tijdstip van het maken van de boeking.

·       Inbraak, overstroming, opzettelijke schade – Een politiereferentienummer of bewijs van het indienen van een claim bij uw woningverzekeringsmaatschappij.

·       Brand – Een melding van brandweer en/ of politie.

Oproepactie strijdkrachten en hulpdiensten

betekent dat u als lid van de strijdkrachten, reserve strijdkrachten of nooddiensten wordt opgeroepen om te werken op de datum van de boeking of in het buitenland bent geplaatst en de boeking niet kunt bijwonen.

·       U was op de hoogte van of had werkzaamheden gepland op de datum van de Boeking, voordat u de Boeking maakte.

·       U heeft een mislukte aanvraag voor jaarlijkse vakantie ingediend voor de datum van de Boeking.

·       Een bericht van uw bevelvoerend officier of lijnmanager om te bevestigen dat u voor uw werk of dienst bent geroepen en dat dit niet uw oorspronkelijke schema was.
Slecht weer

betekent weer waarbij een overheidsinstantie waarschuwingen heeft gedeeld om niet te reizen, wat u volledig belet de boeking bij te wonen.

·       Slecht weer zonder waarschuwingen van de Overheidsinstantie om niet te reizen. ·       Een kopie van de reiswaarschuwing van de Overheidsinstelling.

·       Bevestiging van relevante routesluitingen.

Verplaatsing voor werk

betekent een vereiste om het adres te wijzigingen dat aan u is opgelegd door uw werkgever en die u niet kent op de datum van boeking. De verhuizing kan tijdelijk of permanent zijn en moet meer dan 100 mijl verwijderd zijn van uw huisadres op de datum van boeking.

·       Bijwonen van zakelijke bijeenkomsten en zakenreizen.

·       De tijdelijke verhuizing voor werk moet voor een periode van minimaal 3 maanden zijn.

·       Een brief van uw huidige werkgever waarin de verhuizing wordt bevestigd.
Diefstal van ticket (s)

betekent de diefstal van een fysiek ticket voor de Boeking binnen 24 uur vóór de Boeking, dat niet kan worden vervangen.

·       Waar tickets kunnen worden vervangen voorafgaand aan de Boeking of op de dag. ·       Een politierapport of misdaadnummer om de diefstal te bevestigen.

·       Een e-mail van de boekingsagent waarin wordt bevestigd dat ze de tickets niet kunnen vervangen/ opnieuw uitgeven.

Reisverbod van de overheid

Betekent dat U de boeking niet kunt bijwonen vanwege een openbaar reisverbod dat uitgevaardigd werd door de regering van Uw land van verblijf of door het land waarnaar U reist, in de 7 dagen voorafgaand aan de Boeking.

·       Waar uw regering een reisadvies of -waarschuwing heeft afgegeven, maar geen verbod naar het land waar de boeking zich bevindt.

·       Waar uw regering een intern reisverbod of lockdown heeft uitgevaardigd die van invloed zijn op het gebied, de stad, de stad of de staat in uw land waar de boeking zich bevindt.

·       Waar u de boeking heeft gemaakt nadat het reisverbod voor de overheid al van kracht was.

·       Waar een nationale of internationale instantie of agentschap een reisverbod, advies, waarschuwing of beperking op het verkeer van mensen heeft opgelegd of uitgevaardigd vanwege het uitbreken van een overdraagbare ziekte waardoor u uw boeking niet kunt bijwonen.

·       Als uw visum niet is verkregen of is geweigerd.

·       Als uw boeking wordt geannuleerd of uitgesteld en u recht heeft op restitutie, tegoed of tegoedbon van een andere betalende partij.

·       Als uw boeking wordt uitgesteld of verplaatst, tenzij u kunt aantonen dat u een reden heeft om niet aanwezig te zijn op de opnieuw geplande datum, die onder deze voorwaarden kan worden gerestitueerd.

·       Bewijs van de website van uw nationale overheid dat het reisverbod bevestigt naar het land of gebied waar de boeking zich bevindt.
Wijzigingen in examendata

betekent de onvoorziene wijziging van de datum van een tentamen voor een cursus waarop u staat ingeschreven op de dag (en) van de Boeking.

·       Waar u eerder gezakt bent voor het examen en opnieuw moest afleggen. ·       Een kopie van een bericht van de exameninstantie, school, hogeschool, universiteit waarin de wijziging van de datum wordt bevestigd.
Noodsituaties

betekent een onvoorziene omstandigheid die volledig buiten uw macht ligt en buiten uw schuld. De beslissing om terug te betalen is geheel naar goeddunken van ons Refunds Team. We zullen deze omstandigheden in overweging nemen en hebben geen enkele verplichting tot terugbetaling.

·       Alles wat ons restitutieteam van mening is, is niet bedoeld om te worden opgenomen in deze lijst met geldige redenen voor restitutie. ·       Elk door ons restitutieteam gevraagd bewijs om de noodsituatie te verifiëren.

 

Specifieke redenen waarom restituties niet plaatsvinden:

We betalen geen restitutie voor het niet bijwonen van een boeking die direct of indirect verband houdt met:

 • Overdraagbare ziekte die leidt tot quarantaines of beperking van het verkeer van mensen, inclusief Covid-19;
 • feitelijk of waargenomen: oorlog, vijandelijkheden, burgerlijke onrust enz.; opsluiting, repatriëring, deportatie enz.; giftige biologische materialen, radioactiviteit, enz.; cyberaanvallen; inbeslagname van staatseigendommen, enz.;
 • het niet naleven van enige wet;
 • elke boeking die afkomstig is van de Cook Eilanden, Cuba, Gazastrook, Iran, Noord-Korea, Nigeria of Syrië;
 • indien blootgesteld aan enige sanctie, verbod of beperking onder resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika;
 • als het meer dan 18 maanden duurt vanaf de oorspronkelijk geboekte datum tot het einde van het verwerkte evenement.

 

Definities

De volgende woorden of zinsdelen hebben de onderstaande betekenis, waar ze in dit document vet gedrukt zijn.

Wij/ ons/ onze – Wij zijn de boekingsagent bij wie u de boeking heeft gemaakt.
Jij/ je/ jezelf – Een persoon die alleen of als onderdeel van een groep bij ons een boeking heeft gemaakt.
Krijgsmacht – Marinedienst, Marine, Leger of Luchtmacht.
Bijwonen – deelnemen aan, deelnemen aan, gebruiken of aanwezig zijn.
Boeking – De vooraf geplande en vooraf geboekte dienst(en)/ evenement(en)/ vlucht(en)/ ticket(s) die door u met ons zijn afgehandeld.
Overdraagbare ziekte – betekent elke ziekte die kan worden overgedragen van een geïnfecteerde persoon of soort op een vatbare gastheer, direct of indirect.
Dokter – Een gekwalificeerde arts die is geregistreerd en bevoegd is bij een erkende professionele instantie. Een dokter kan niet U of een lid van Uw familie zijn.
Hulpdiensten – Politie, brandweer en reddingsdiensten of andere hulpdiensten.
Directe familie – Uw man, vrouw, partner, burgerlijke partner, ouder, kind, broer, zus, grootmoeder of grootvader.
Betalende partij – Elke organisatie of instantie die wettelijk aansprakelijk is om een ​​vergoeding te betalen voor het falen van de service, tegen wie u recht heeft op terugbetaling.
Restitutieteam – Ons administratieve team dat voor ons optreedt als beheerder van alle restitutieaanvragen onder onze Restitutievoorwaarden.

 

BELANGRIJK: Elke vertaling van dit document vanuit het Engels is alleen bedoeld ter ondersteuning en informatie. In het geval van een restitutieverzoek zal de Engelstalige versie de basis vormen voor de afwikkeling.

Alle aspecten van dit document zijn onderworpen aan de Engelse wet en de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Dit is geen verzekeringspolis. Een restitueerbare boeking is een optionele uitbreiding op onze standaard verkoop- en handelsvoorwaarden en geeft recht op restitutie onder bepaalde gedefinieerde omstandigheden die in dit document worden beschreven.

v3.7.5 standard