Refundable Wording

אנחנו מספקים החזרים במידה ו..

אתה נאלץ לבטל את ההגעה במועד ההזמנה עקב אחת הסיבות המצוינות למטה, וסיפקת את ההוכחות הנדרשות.  

 • מחלה / פציעה
 • מצב רפואי קודם
 • סיבוכי הריון
 • מוות במשפחה הקרובה
 • כשל בתחבורה ציבורית
 • כשל בטיסה שנקבעה מראש
 • כשל טכני
 • שירות חבר מושבעים
 • זימון לבית המשפט
 • מקרה חירום ביתי
 • קריאה לשירותי הבטחון או ההצלה
 • מזג אוויר מסוכן
 • מעבר דירה עקב עבודה
 • גניבת כרטיסים
 • איסור ממשלתי על טיולים
 • שינויים במועדי בחינות

נשקול כל מקרה חירום נוסף לגופו במלוא שיקול הדעת. ייתכן כי אתה תצטרף לספק הוכחות על מנת לגבות את טענתך אודות המקרה.

 

בקשה להחזר כספי

בקשות ההחזר והתשלום שלך יטופלו על ידי צוות ההחזרים שלנו, שהינם האחראים על תנאי ההחזר.

על מנת להגיש בקשה לקבלת החזר כספי, עליך למלא את טופס הבקשה כאן ברגע שאתה יודע כי אתה לא תוכל להגיע במועד ההזמנה, ועד 60 יום לאחר ביצוע ההזמנה.

אם ההזמנה שלך בוטלה או נדחתה, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו על מנת לדון באפשרויות שלך; פרטי יצירת הקשר נמצאים בטופס אישור ההזמנה שלך.

 

תנאים כללים להחזר כספי

 • עליך לעשות כל שביכולתך על מנת להגיע בזמן המצוין בהזמנה.
 • אתה לא היית מודע לכל סיבה אפשרית לביטול בעת ביצוע ההזמנה.
 • עליך לנקוט בכל האמצעים הסבירים, או לדאוג לסידור אלטרנטיבי, על מנת למנוע או לצמצם כל בקשה להחזר כספי.
 • אנחנו לא נשלם את ההחזר הכספי במידה וחברת צד ג’ מחויבת לספק לך פיצוי, לדוגמה מקרה בו ההזמנה שלךנדחית או מבוטלת.
 • אתה תידרש לספק בעצמך הוכחות תומכות לסיבת הביטול, ועותק מצולם של טופס אישור ההזמנה.
 • הסכום המקסימלי להחזר כספי לא יעלה על סכום ההזמנה הכולל, או 5,000£, או חלופה זהה בשער
 • מטבע אחר, עבור אדם.

ההוכחות הנדרשות

מתי לא נספק החזר כספי? מתי נספק החזר כספי?
·       אישור מרופא או מסמך רפואי המאמת את פרטי הפציעה או המחלה שלך, היום בו התרחשה, והעובדה כי הפציעה / מחלה מונעים ממך מלהגיע במועד ההזמנה.

(נדרשת חשבונית עבור החזר כספי על אישורים רפואיים)

מחלה / פציעה

כלומר מחלה או פציעהלא-מכוונת שלך או של חבר משפחתך הקרובה. אנחנו גם נספק החזר כספי עבור מחיר האישור הרפואי הנדרש במקרים רלוונטיים.

·       אישור מרופא או מסמך רפואי מתאריך מוקדם מהתאריך בו ביצעת את ההזמנה.

(נדרשת חשבונית עבור החזר כספי על אישורים רפואיים)

 

 

·       במקרים בהם המצב הרפואי שלךבדרך כלל מונע / היה מונע ממך מלהגיע במועד ההזמנה. מצב רפואי קודם

כלומר מצב רפואי גופני או נפשי אשר אתה היית מודע אליו בעת ביצוע ההזמנה, ומונע ממך מלהגיע במועד ההזמנה.

·       אישור מרופא או מסמך רפואי מתאריך מוקדם מהתאריך בו ביצעת את ההזמנה.

(נדרשת חשבונית עבור החזר כספי על אישורים רפואיים)

 

·       הריון תקין. סיבוכי הריון

כלומר סיבוכים הקשורים להריון אשר את/ה לא היית מודע אליו בזמן בו ביצעת את ההזמנה, אשר מונעים ממך מלהגיע במועד ההזמנה.

·       תעודת פטירה. מוות

כלומר פטירתך בכל זמן הקודם למועד ההזמנה או פטירת חבר משפחה קרובהבקבוצה שאמורה להגיע לאירוע איתך, עד 4 שבועות לפני מועד ההזמנה.

·      עותק של מסמך ההודעה על כשל או הפרעה בתחבורה הציבורית.

(ניתן להשיג מסמך זה בדרך כלל באתר האינטרנט של חברת התחבורה הציבורית).

·       אם ישנה קריסה כלכלית של כל סוג תחבורה ציבורית. כשל בתחבורה ציבורית

כלומר הפרעה או כשל בלתי צפוי ברשת התחבורה הציבורית אשר אתה לא היית יכול להיות מודע אליה לפני ביצוע ההזמנה.

·      עותק של כרטיס הטיסה שלך ועותק של מסמך הודעת הביטול מחברת התעופה. ·       אם הטיסה שלך היא ההזמנה שלךוהיא מבוטלת או נדחית, ויש לך זכות לפיצוי מצד חברת התעופה או חברה אחרת שאמורה לשלם את ההחזר הכספי.

·       אם אתה היית מודע להפרעה בטיסה לפני מועד ההזמנה ולא פעלת על מנת למצוא דרכי הגעה אלטרנטיביות.

·       אם ישנו כשל כלכלי של כל ספק תחבורה.

·       אם הסיבה או המטרה עבורה אתהקבעת את הטיסה שלך שונתה או בוטלה.

 

כשל בטיסה שנקבעה מראש

כלומר ביטול טיסה (או טיסות) אשר אתה לא היית מודע אליו לפני מועד ההזמנה, אשר מונע ממך הגעה במועד ההזמנה.

·       כשל טכני – עותק של תיעוד המקרה משירותי החילוץ/תיקונים שלך.

·       מספר תאונה או טופס דיווח מהמשטרה או הרשות הרלוונטית המפקחת על התנועה.

·       אם אתה לא השארת מספיק זמן הנחוץ להגעה למקום ההזמנה.

·       אם אתה לא דאגת לסידורים אלטרנטיביים על מנת להגיעבמועד ההזמנה.

כשל טכני

כלומר כשל טכני, תאונה, שריפה או גניבה לכלי הרכב שהיה אמור להביא אותךלמיקום ההזמנה, שהתרחש ב24 השעות הקודמות למועד ההזמנה.

·      עותק של מכתב הזימון שלך לשירות חבר המושבעים. שירות חבר מושבעים

כלומר זימונך לשירות חבר מושבעים בזמן מועד ההזמנהשלך, אשר אתה לא היית מודע אליו לפני ביצוע ההזמנה.

·      עותק של זימון בית המשפט. ·       כל זימון לבית המשפט בו אתה נאשם בפלילים או שאתה לוקח חלק בתהליך הפלילי. זימון לבית המשפט

כלומר מקרה בו אתה זומנת לבית המשפט על מנת להעיד כעד במשפט המתקיים במועד ההזמנה שלך, אשר אתה לא היית מודע אליו לפני ביצוע ההזמנה.

·      פריצה, הצפה, או נזק שנגרם בכוונת זדון – מספר תיק משטרתי או הוכחות שנמסרו לחברת הביטוח שלך.

·      שריפה – טופס דיווח משירותי ההצלה ו/או המשטרה.

מקרה חירום ביתי

כלומר פריצה, שריפה, או נזק שנגרם בכוונת זדון או הצפה במגורים הפרטיים שלךשהתרחש ב48 השעות הקודמות למועד ההזמנה, אשר אתה לא היית מודע אליו לפני ביצוע ההזמנה.

·      מכתב מהמפקד שלך או בעל סמכות אשר מאשר שזומנת לעבודה או לשירות במועד שלא היה חלק מלוח הזמנים המקורי שלך. ·       אתה היית מודע לפני ביצוע ההזמנה לכך שאתה מיועד לעבודה/שירות במועד ההזמנה.

·       אתה הגשת בקשה לחופשה במועד ההזמנה, אשר לא אושרה.

קריאה לכוחות הבטחון או שירותי החירום

כלומר מקרה בו אתה זומנת לעבודה במועד ההזמנהמתוקף היותך חבר בכוחות הבטחון או החירום וההצלה, או מקרה בו אתה מוצב בחו”ל אשר מונע ממךהגעה במועד ההזמנה.

 

·      עותק של האזהרה מטעם סוכנות ממשלתית.

·      אישור על חסימת דרכים רלוונטיות עקב מזג האוויר.

·       מזג אוויר מסוכן אשר סוכנות ממשלתית לא הזהירה שלא לטייל בעקבותיו. מזג אוויר מסוכן

כלומר תנאי מזג אוויר אשר בעקבותיהם סוכנות ממשלתית הזהירה שלא לטייל, אשר מונעים ממךלחלוטין הגעה במועד ההזמנה שלך.

·       מכתב מהמעסיק הנוכחי שלך אשר מאמת את מעבר הדירה. ·       נוכחות בפגישה עבודה או נסיעת עבודה.

·       מעבר דירה זמני עבור עבודה חייב להיות לתקופה של לפחות 3 חודשים.

מעבר דירה עקב עבודה

כלומר דרישה למעבר דירה אשר נכפתה עליך מטעם המעסיק שלך, אשר לא אתההיית מודע לה לפני ביצוע ההזמנה. מעבר הדירה עשוי להיות זמני או קבוע, וחייב להיות במרחק של יותר מ100 מיילים מכתובת המגורים שלך בעת ביצוע ההזמנה.

 

·       דיווח משטרתי או מספר תיק אשר מאמת את הגניבה.

·       דואר אלקטרוני מסוכנות ההזמנות אשר מאמת שאין ביכולתם להחליף/להנפיק מחדש את הכרטיסים.

·       במידה וניתן להחליף את הכרטיסים לפני מועד ההזמנה או באותו היום. גניבת כרטיסים

כלומר גניבה של כרטיסים פיזיים עבור ההזמנה במהלך 24 השעות לפני מועדההזמנה, אשר לא ניתן להחליפם.

·       הוכחה מאתר הממשלה שלך שמאמת את איסור הנסיעות במדינה או באזור בו ההזמנה שלך מתקיימת. ·       במידה והממשלה שלך פרסמה אזהרה או המלצת נסיעות, אך לא אסרה נסיעה למדינה בה ההזמנה שלך מתקיימת.

·       במידה והממשלה שלך פרסמה איסור על נסיעות תוך מדינתיות או איסור יציאה מהארץ, אשר משפיע על האזור, עיר, עיירה או מדינה בארץ שלך, בה ההזמנהשלך מתקיימת.

·       במידה ואתה ביצעת את ההזמנהלאחר שאיסור הנסיעה הממשלתי היה כבר בתוקף.

·       במידה ובעת ביצוע ההזמנה, ממשלה או סוכנות לאומית או בין-לאומית פרסמה איסור, אזהרה או המלצה ציבורית אשר מגבילה את תנועת הנוסעים עקב פריצת מחלה מדבקת שמונעת ממך מלהגיע במועד ההזמנה.

·       במידה והוויזה שלך לא הושגה, לא הייתה תקפה, או נדחתה.

·       במידה וההזמנה שלך בוטלה או נדחתה ויש לך את הזכות לזיכוי או להחזר כספי מטעם חברת צד שלישי.

·       במידה וההזמנה שלך נדחתה או נקבעה מחדש, אלא אם אתה יכול לספק הוכחות לכך שאינך יכול להגיע במועד ההזמנה החדש, מצב בו יש לך זכות להחזר כספי, תחת התנאים הללו.

איסור ממשלתי על נסיעות

כלומר מקרה בו אתה לא יכול להגיע במועד ההזמנה עקב איסור ציבורי על נסיעות מטעם ממשלת המדינה שבה אתה מתגורר או מטעם ממשלת המדינה אליה אתה מטייל, ב7 הימים שקודמים למועד ההזמנה

·      עותק של מכתב מהגוף הבוחן, בית הספר, המכללה או האוניברסיטה שמאמת את שינוי מועד הבחינה. ·       אם אתה נכשלת בבחינה ונאלצת לקבוע בחינה חוזרת. שינויים במועדי בחינות

כלומר שינויים בלתי צפויים במועד בחינת קורס אליו אתהרשום למועד ההזמנה.

 

·      כל הוכחה שתתבקש לספק על ידי צוות ההחזרים שלנו על מנת לאמת את מקרה החירום. ·       כל מקרה שצוות ההחזרים שלנו לא מחשיב כאחת הסיבות להחזרים כספיים.

מקרי חירום

כלומר מקרה בלתי צפוי לחלוטין מחוץ לשליטתךושאינו באשמתך. ההחלטה על ההחזר הכספי נתונה לחלוטין להחלטת צוות ההחזרים שלנו. אנחנו נשקול כל מקרה לגופו ללא כל התחייבות לספק החזר כספי.

 

מקרים ספציפיים בהם החזרים כספיים לא יסופקו:

אנחנו לא מספקים החזרים כספיים לאנשים שלא הגיעו במועד ההזמנה בגלל או מסיבות הקשורות ל:

 • מחלה מדבקת המובילה לבידוד, סגר או להגבלת התנועה של אנשים;
 • אמיתיים או מדומים: מלחמה, פעולות איבה, מהומות אזרחיות וכדומה; מעצר, שבי, גירוש וכדומה; חומרים ביולוגיים רעילים, קרינה רדיואקטיבית, וכדומה; מתקפות-סייבר; חילוט מדיני וכדומה;
 • עבירה על כל חוק;
 • כל הזמנה שמגיעה מאיי קוק, קובה, רצועת עזה, איראן, צפון קוריאה, ניגריה או סוריה;
 • עבירה על כל סנקציה, איסור או הגבלה תחת החלטות האו”ם או חוקי הסחר והכלכלה, חוקים או תקנות של האיחוד האירופאי, הממלכה המאוחדת, או ארצות הברית של אמריקה;
 • אם חלפו 18 חודשים מתאריך ההזמנה המקורי עד סוף האירוע המוזמן.

 

הגדרות

למילים או לביטויים הבאים המשמעות המפורטת לעיל בכל פעם שהינם מוזכרים בצורה מודגשת במסמך הזה.

אנחנו/אותנו/שלנו – אנחנו סוכנות ההזמנות איתה ביצעת את ההזמנה.
אתה/אותך/שלך – האדם אשר ביצע את ההזמנה לבדו או בחלק מקבוצה דרכנו.
כוחות הבטחון – שירות חיל הים (בריטניה), חיל הנחתים, צבא או כוחות אוויר.
הגעה במועד ההזמנה­ – השתתפות, לקיחת חלק או שהות בהתאם להזמנה.
הזמנה – האירוע(ים)/שירות(ים)/טיסה(ות)/כרטיס(ים) שתוכננו מראש והוזמנו מראש דרכנו על ידיך.
מחלה מדבקת – כלומר כל מחלה מדבקת שיכולה לעבור מאדם חולה לגוף מארח אחר, בצורה ישירה או עקיפה.
רופא – אדם העוסק ברפואה באופן מקצועי, בעל רישיון רפואי והכרה ממוסד רפואי מקצועי. רופא אינו יכול להיות אתה או חבר ממשפחתך.
שירותי חירום – משטרה, מכבי אש, או שירותי הצלה או חירום אחרים.
משפחה קרובה – בעלך, אשתך, בן זוגך, שותף בנישואים אזרחיים, הוריך, ילדך, אחיך, אחותך, סבך או סבתך.
חברת צד ג’ (משלמת) – כל גוף או ארגון שנושאים באחריות המשפטית לשלם פיצויים עבור כשל בשירותים, מולו יש לך זכות לזיכוי כספי.
צוות ההחזרים – הצוות הניהולי שלנו אשר משמש עבורנו כאחראי על כל בקשות ההחזרים הכספיים תחת תנאי ההחזרים הכספיים שלנו.


חשוב:
כל תרגום של המסמך הזה מאנגלית נועד לסייע ולספק מידע בלבד. במקרה של החזר כספי, הגרסה האנגלית תהווה בסיס לכל יישוב מחלוקת.

כל ההיבטים במסמך הנ”ל כפופים לחוק האנגלי ולשיפוט בית המשפט האנגלי.

זה אינו מסמך מדיניות ביטוח. החזר כספי עבור הזמנה הינו בגדר אפשרות כחלק מהחוקים והתנאים הסטנדרטיים שלנו, תחת תנאים ומצבים ספציפיים אשר צוינו במסמך זה.

v3.7.4 standard